AIGUA FREDA

Què s'entén per bany fred?
Senzillament la aplicació d'aigua freda en el cos a temperatures que oscil·laran entre el 0 i 27 º. Per a alguns, ja veiem, que aquesta xifra de 0 º podrà ser una mica exagerada. Una persona sana, pot exposar-se breument a l'acció de l'aigua just per sobre del punt de congelació.

No obstant això, en aquest escrit ens referim a l'acció de l'aigua a temperatures compreses entre 13 i 32 º, de banys freds que duren 30 segons a 3 minuts: 1 minut de mitjà.

Les formes més comuns de prendre els banys freds són les següents:
Fricció amb la mà mullada, fregament amb un drap aspre mullat; bany de dutxa, dutxa polvoritzada, dutxa de percussió i bany acompanyat de natació.
Si en qualsevol d'aquestes formes l'aigua s'aplica en una regió limitada del organisme; abdomen, esquena, tòrax o una altra semblant, i es va passant successivament d'una a una altra d'aquestes regions, lògicament la durada total de l'operació es prolongarà. Però en cadascuna d'aquestes regions l'aplicació no excedirà del temps esmentat: tres minuts.

Els efectes del bany fred al moment són dos: el primer una acció primària depressiva, i el segon una acció secundària reactiva.
L'acció en principi depressiva del bany fred es deu al fet que les temperatures baixes, en general, tendeixen a disminuir el ritme de vida: estrenyen les artèries, atenuen els intercanvis de cèl·lules, paralitzen el sistema nerviós i deprimeixen el cor.
No obstant això, l'organisme disposa de poderosíssims mitjans reactius. Lluita immediatament i se sobreposa al factor depressiu. D'aquí, llavors, l'efecte secundari d'excitació i reacció, com a resultat de reflexos nerviosos que tenen el seu punt de partida en el lloc de l'excitació i s'estén per tot el cos, acceleració del cor, la circulació, la respiració, la secreció, els intercanvis mòbils i el sistema nerviós, don prové aquesta sensació de benestar, de complaença, d'intima alegria a la qual ens referíem fa uns moments.

La reacció és indispensable, són aquests efectes secundaris els que es busquen, els primers serveixen només com a mitjà per arribar als segons i sempre s'ha de tractar de que es produeixin, perquè en cas contrari seria perjudicial.

Aquests banys causen una acció en els nervis excitats per l'aigua freda, fan contraure primer les artèries, per aquest motiu la pell es posa pàl·lida en el primer moment i fa que el primer efecte sigui depressiu. Però immediatament es posa en joc l'acció secundària, les artèria es dilaten, la sang prorromp com una tempesta i la coloració cutània es torna rosada, denotant l'acció saludable operada en el sistema circulatori. D'altra banda la sang calenta que flueix en grans quantitats caldeja l’epidèrmic elevant considerablement la temperatura.

Ens interessa provocar que aquesta acció es produeixi a l'interior del organisme. Les artèries pateixen alternatius processos de contracció i dilatació, i la circulació de la sang s'accelera i reforca, transportant al íntim dels teixits materials alimentaris i oxigen en abundància del que li proveeixen els pulmons, intensament accelerats en el seu treball per l'excitació.

Els tòxics perjudicials productes de deixalles acumulats pel íntim dels teixits són arrossegats al corrent circulatori fins als òrgans de secreció, que els expulsen a l'exterior.
És que no hem notat que després d'un bany fred tenim ganes d'orinar? Alegrem-nos!: Són toxines que s'eliminen. Patim un intens procés de depuració, es renova tot l'organisme.

El que no s'ha d'ignorar:
1) La capacitat de cada un per reaccionar al fred: A major reacció major efecte. S’ha obrar prudentment, sobretot en els començaments, no tots reaccionen igual a la temperatura, trobar el punt de reacció del nostre cos.
2) L'extensió de la pell sobre la qual s'aplica l'aigua: un bany fred sobre tot el cos serà de majors efectes.
3) La temperatura de l'aigua, sempre que hi hagi capacitat de reacció com més freda millors seran els seus efectes.
4) La durada del bany: A més temps d'exposició més grans els seus efectes, sense excedir els tres minuts la meva menys de 10 segons.

IMPORTANTÍSSIM
Un malalt del seu sistema circulatori, seria incapaç de suportar un estímul violent i el seu cor no respondria. D'aquí que certs malalts cardíacs- no en tots els casos -els estiguin prohibits els banys freds, excepte una especialíssima i circumstancial iniciació facultativa.

Fora la mandra i molta voluntat per aguantar la impressió transitòria de l‘aigua freda, ja que pel que es veu es relaxant, depuratiu, estimulant... molt beneficiós per la salut, sempre amb prudència i fent cas a les recomanacions.


Dit per: C. A. Núñez (Metge)

1 comentari:

  1. Recordo ja fa anys que quan anava d'excursió em banyava al riu a ple hivern... Ara no sé si ho resistiria el cor o jo...

    Des del far una abraçada.
    onatge

    ResponElimina