ON ESTÀ L'ALTRE EURO ???

La solució es troba més en el camp del llenguatge que en el de les matemàtiques. El que passa és que el plantejament és fals (un sofisma), ja que el cert és que cada un paga 9 euros, en total 27, i dins d'aquests ja estan els dos de propina. El raonament correcte és: 25 dels vins, més 2 del pot, serien els 27 que en realitat han pagat. I la tornada és, efectivament, 3 euros.

3 comentaris: